PARTNERI îOsobné údaje

1. Informácie, ktoré sú uvádzané pri registrácii prostredníctvom www.welephotobank.com sa vyžadujú za účelom dostatočnej identifikácie záujemcu tak, aby mohlo dôjsť k riadnemu a platnému uzatvoreniu zmlúv, ich plneniu, finančnému vysporiadaniu, splneniu povinností vyplývajúcich zo zákona (vystavenie daňových dokladov, atď ) a informovaniu užívateľov o možnostiach a novinkách aplikácie.

2. Informácie, ktoré používateľ poskytol a ktoré ho jednoznačne identifikujú, nebudú bez jeho súhlasu poskytnuté tretej osobe za účelom obchodného využitia.

3. Každý užívateľ má možnosť, v súlade so zákonom, sa u prevádzkovateľa aplikácie opýtať, aké informácie sú o ňom uchovávané. Táto žiadosť môže byť zaslaná e-mailom na adresu wele@welephotobank.com.