top of page

Fotoreport:

ALICE COOPER/ INCHEBA EXPO 15.9.2019 / Bratislava

Fotoreport:

SKUNK ANANSIE/ MMC 1.8.2019 / Bratislava

Ponuka:

Reportážny balík:

3 ks fotografii

JN - Jednorázové nevýhradné použitie pre web  -  3.- EUR

TN - Trvalé nevýhradné použitie - Royality free pre web  - 15.- EUR

JN - Jednorázové nevýhradné použitie plné rozlíšenie  -  6.- EUR

TN - Trvalé nevýhradné použitie - Royality free plné rozlíšenie  - 21.- EUR

10 ks fotografii

JN - Jednorázové nevýhradné použitie pre web  -  10.- EUR

TN - Trvalé nevýhradné použitie - Royality free pre web  - 50.- EUR

JN - Jednorázové nevýhradné použitie plné rozlíšenie  -  18.- EUR

TN - Trvalé nevýhradné použitie - Royality free plné rozlíšenie  - 65.- EUR

30 ks fotografii

JN - Jednorázové nevýhradné použitie pre web  -  25.- EUR

TN - Trvalé nevýhradné použitie - Royality free pre web  - 130.- EUR

JN - Jednorázové nevýhradné použitie plné rozlíšenie  -  50.- EUR

TN - Trvalé nevýhradné použitie - Royality free plné rozlíšenie  - 200.- EUR

Do výberu je treba napísať názov fotoreportu a čísla fotografií.

 

Objednávka:

V pripade záujmu kontaktujte na  wele@welephotobank.com

Ponuka:

Reportážny balík:

3 ks fotografii

JN - Jednorázové nevýhradné použitie pre web  -  3.- EUR

TN - Trvalé nevýhradné použitie - Royality free pre web  - 15.- EUR

JN - Jednorázové nevýhradné použitie plné rozlíšenie  -  6.- EUR

TN - Trvalé nevýhradné použitie - Royality free plné rozlíšenie  - 21.- EUR

10 ks fotografii

JN - Jednorázové nevýhradné použitie pre web  -  10.- EUR

TN - Trvalé nevýhradné použitie - Royality free pre web  - 50.- EUR

JN - Jednorázové nevýhradné použitie plné rozlíšenie  -  18.- EUR

TN - Trvalé nevýhradné použitie - Royality free plné rozlíšenie  - 65.- EUR

30 ks fotografii

JN - Jednorázové nevýhradné použitie pre web  -  25.- EUR

TN - Trvalé nevýhradné použitie - Royality free pre web  - 130.- EUR

JN - Jednorázové nevýhradné použitie plné rozlíšenie  -  50.- EUR

TN - Trvalé nevýhradné použitie - Royality free plné rozlíšenie  - 200.- EUR

Do výberu je treba napísať názov fotoreportu a čísla fotografií.

 

Objednávka:

V pripade záujmu kontaktujte na  wele@welephotobank.com

bottom of page